Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Khóa học sửa chữa máy vi tính

Tuyển sinh lớp học sửa máy vi tính tháng 06 năm 2015(4:28 PM - 24/05/2015)

Thông tin lớp học sửa chữa máy vi tính - máy in - máy văn phòng trong tháng 6 năm 2015. Liên hệ đăng ký học ngay.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp học sửa chữa máy tính - máy in T05/2015(3:14 PM - 28/04/2015)

Thông tin tuyển sinh lớp học sửa chữa máy vi tính máy in tại VLC Hải Phòng. Liên hệ đăng ký nhập học ngay.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp học sửa chữa máy tính máy văn phòng T04/2015(11:45 PM - 24/03/2015)

Thông tin tuyển sinh lớp học sửa chữa máy vi tính - máy in - máy văn phòng tháng 04 năm 2015. Liên hệ đăng ký học ngay.

Xem tiếp »

Lịch khai giảng lớp học sửa chữa máy vi tính T03 năm 2015(3:10 PM - 24/01/2015)

Thông báo lịch khai giảng lớp học sửa chữa máy vi tính, máy in, máy văn phòng tại Hải Phòng tháng 03 năm 2015.

Xem tiếp »

Lịch khai giảng lớp học sửa chữa máy tính T01/2015(3:05 PM - 27/12/2014)

Thông báo lịch khai giảng lớp học sửa chữa máy vi tính, máy in, màn lcd, máy văn phòng tháng 01 năm 2015. Đăng ký học ngay.

Xem tiếp »

Thông tin tuyển sinh lớp học sửa máy tính T12/2014(2:13 PM - 26/11/2014)

Trung tâm dạy sửa chữa máy tính Hải Phòng, liên tục tuyển sinh khóa học sửa chữa máy tính máy in, laptop, màn lcd, ... Đăng ký học ngay.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp học sửa chữa máy tính T11/2014(2:03 PM - 24/10/2014)

Thông báo tuyển sinh lớp học nghề sửa chữa máy vi tính - máy in - máy văn phòng tại Hải Phòng tháng 11 năm 2014. Đăng ký học ngay.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp học sửa chữa máy tính T10/2014(1:52 PM - 23/09/2014)

Khóa học sửa chữa máy vi tính giúp bạn bước vào nghề công nghệ thông tin, cái nghề mà xã hội đang rất cần. Đăng ký học ngay.

Xem tiếp »