Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh khóa học 3Dsmax tháng 12/2015(10:53 AM - 27/11/2015)

Liên tục tuyển sinh học viên các khóa học 3Dsmax cơ bản và nâng cao trong tháng 12/2015 tại Hải Phòng. Nhận đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần. Đăng ký học trực tiếp tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Autocad tháng 12/2015(10:27 AM - 26/11/2015)

Thông tin tuyển sinh khóa học Autocad cơ bản và nâng cao tháng 12 tại VLC Hải Phòng. Liên tục tuyển sinh vào các ngày trong tuần. Đăng ký học ngay tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 12/2015(10:27 AM - 26/11/2015)

Thông tin chi tiết về khóa học Coreldraw chất lượng tháng 12/2015 tại Trung tâm tin học và ngoại ngữ VLC Hải Phòng. Đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa Photoshop tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Thông tin tuyển sinh khóa học Photoshop tại Trung tâm VLC Hải Phòng tháng 11/2015. Đăng ký học ngay tại 365 Văn Cao Hải Phòng.

Xem tiếp »

Khai giảng khóa học 3Dsmax tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Khai giảng khóa học 3Dsmax tháng 11/2015. Liên tục chiêu sinh khóa học 3Dsmax tại Hải Phòng tháng 11/2015 vào tất cả các ngày trong tuần.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Illustrator tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Thông tin chi tiết khóa học Illustrator tháng 11/2015 tại VLC Hải Phòng - Trung tâm dạy Illustrator hàng đầu tại Hải Phòng. Xem ngay

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 11/2015. Học viên có thể đăng ký vào bất kỳ ngày nào trong tuần tại Trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Autocad tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Liên tục tuyển học viên các khóa học Autocad cơ bản và nâng cao tại Hải Phòng. Đăng ký học ngay tại trung tâm VLC - 365 Văn Cao, Hải Phòng.

Xem tiếp »