Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh

Khóa học Coreldraw tháng 7/2016(8:13 AM - 27/06/2016)

Thông tin chi tiết về khóa học Coreldraw tháng 7/2016 của Trung tâm dạy nghề VLC. Đăng ký học Coreldraw tháng 7 tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Khóa học Illustrator tháng 7/2016(8:13 AM - 27/06/2016)

Trung tâm dạy nghề tin học và ngoại ngữ VLC liên tục khai giảng các lớp học Illustrator chuyên nghiệp vào tất cả các ngày trong tháng 7/2016. Học viên đăng ký học trực tiếp tại địa chỉ 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Khóa học Photoshop tháng 7/2016(4:05 PM - 27/06/2016)

Tuyển sinh học viên khóa học Photoshop chuyên nghiệp tháng 7/2016 tại Hải Phòng. Đăng ký học trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh Trung tâm VLC. Địa chỉ 365 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Khai giảng khóa học 3Dsmax tháng 7/2016(11:23 AM - 27/06/2016)

Liên tục khai giảng các khóa đào tạo 3Dsmax trong tháng 7/2016. Đăng ký học 3Dsmax tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng. Hotline 0904.472.007

Xem tiếp »

Khóa học Autocad tháng 7/2016(8:13 AM - 24/06/2016)

Khai giảng các khóa học Autocad tháng 7/2016 tại 40/369 Văn Cao Hải An, Hải Phòng. Học viên đăng ký học trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh Trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng. Tư vấn tuyển sinh 0904.472.007 - Ms Tâm.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Illustrator tháng 06/2016(8:13 AM - 30/05/2016)

Tuyển sinh khóa học Illustrator tháng 06/2016 tại Hải Phòng. Đăng ký học illustrator tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học CorelDraw tháng 06/2016(8:13 AM - 30/05/2016)

Liên tục tuyển sinh khóa học CorelDraw tháng 06/2016 tại Hải Phòng. Nhận đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Photoshop tháng 06/2016(8:13 AM - 30/05/2016)

Liên tục tuyển sinh học viên các khóa học Photoshop tháng 06/2016 tại Hải Phòng. Đăng ký học trực tiếp tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »