Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh

Khai giảng khóa học 3Dsmax tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Khai giảng khóa học 3Dsmax tháng 11/2015. Liên tục chiêu sinh khóa học 3Dsmax tại Hải Phòng tháng 11/2015 vào tất cả các ngày trong tuần.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Illustrator tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Thông tin chi tiết khóa học Illustrator tháng 11/2015 tại VLC Hải Phòng - Trung tâm dạy Illustrator hàng đầu tại Hải Phòng. Xem ngay

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 11/2015. Học viên có thể đăng ký vào bất kỳ ngày nào trong tuần tại Trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Autocad tháng 11/2015(10:31 AM - 26/10/2015)

Liên tục tuyển học viên các khóa học Autocad cơ bản và nâng cao tại Hải Phòng. Đăng ký học ngay tại trung tâm VLC - 365 Văn Cao, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Lớp học Illustrator tại Hải Phòng tháng 10/2015(9:59 AM - 23/09/2015)

Liên tục khai giảng các lớp học Illustator cơ bản - nâng cao - chuyên sâu chất lượng cao tại Hải Phòng. Đăng ký học ngay tại trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao - Hải Phòng. Hotline 0904.472.007

Xem tiếp »

Lớp học Coreldraw tháng 10/2015 Hải Phòng(9:59 AM - 23/09/2015)

Liên tục khai giảng các lớp học Coreldraw vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 01-30/10/2015. Đăng ký học tại Trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao - Hải Phòng

Xem tiếp »

Tuyển sinh học 3DSMAX Hải Phòng tháng 10/2015(10:22 AM - 23/09/2015)

Thông tin chi tiết tuyển sinh khóa học 3DSMAX tại Hải Phòng. Phương pháp dạy truyền nghề, đào tạo đến khi học viên làm thành thạo. Đăng ký học tại Trung tâm VLC - 40/369 - Văn Cao - Hải Phòng

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp học Autocad Hải Phòng tháng 10/2015(10:22 AM - 23/09/2015)

Liên tục tuyển sinh học viên khóa học Autocad tại Hải Phòng. Học viên có thể đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 01-30/10/2015. Đăng ký học ngay tại Trung tâm VLC - 40/369 Văn Cao, Hải Phòng

Xem tiếp »