Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 01/2016(10:41 AM - 30/12/2015)

Trung tâm VLC liên tục tuyển sinh lớp học Coreldraw chuyên nghiệp tháng 01/2016. Nhận đăng ký vào tất cả các ngày trong tuần từ 01/01 đến 31/01. Đăng ký học ngay tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học 3Dsmax tháng 01/2016(10:41 AM - 30/12/2015)

Trung tâm VLC liên tục khai giảng các lớp 3Dsmax chuyên nghiệp tại Hải Phòng trong tháng 01/2016. Nhận đăng ký học vào tất cả các ngày trong tháng từ 01/01 đến 31/01. Đăng ký học ngay tại 40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Autocad tháng 01/2016(10:41 AM - 29/12/2015)

Trung tâm đào tạo Autocad VLC thông báo tuyển sinh học viên các lớp học Autocad chuyên nghiệp tháng 01/2016. Đăng ký học tại 40/369 Văn Cao, Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Illustrator tháng 12/2015(10:53 AM - 28/11/2015)

Liên tục chiêu sinh học viên các khóa học Illustrator cơ bản và nâng cao tháng 12 tại Hải Phòng. Khóa học khai giảng vào tất cả các ngày từ 01/12 đến 31/12/2015. Học viên có thể đăng ký và nhập học và tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Đăng ký học tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Photoshop tháng 12/2015(10:53 AM - 27/11/2015)

Liên tục tuyển sinh học viên khóa học Photoshop chất lượng cao tháng 12/2015 tại Hải Phòng. Học viên có thể đăng ký vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Đăng ký học tại Trung tâm ngoại ngữ và tin học VLC địa chỉ 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học 3Dsmax tháng 12/2015(10:53 AM - 27/11/2015)

Liên tục tuyển sinh học viên các khóa học 3Dsmax cơ bản và nâng cao trong tháng 12/2015 tại Hải Phòng. Nhận đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần. Đăng ký học trực tiếp tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Autocad tháng 12/2015(10:27 AM - 26/11/2015)

Thông tin tuyển sinh khóa học Autocad cơ bản và nâng cao tháng 12 tại VLC Hải Phòng. Liên tục tuyển sinh vào các ngày trong tuần. Đăng ký học ngay tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »

Tuyển sinh khóa học Coreldraw tháng 12/2015(10:27 AM - 26/11/2015)

Thông tin chi tiết về khóa học Coreldraw chất lượng tháng 12/2015 tại Trung tâm tin học và ngoại ngữ VLC Hải Phòng. Đăng ký học vào tất cả các ngày trong tuần tại 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng.

Xem tiếp »