Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Khóa học thiết kế website với PHP & MYSQL

Lớp học thiết kế Website căn bản 2015

Tác giả : Admin | 10 - 05 - 2015 | 4:23 PM | 1593 Lượt xem

Khóa học thiết kế web cơ bản

 

Học phí 5.000.000VND (Năm triệu đồng)

Địa điểm học: Học tại tầng 02 tòa nhà 40/369 Văn Cao - Hải An - Hải Phòng

Học xong có thể tự thiết kế được 1 trang web tĩnh chuyên nghiệp

 

 

Nội dung chính khóa học thiết kế Website căn bản

 

Bài 1: Những khái niệm cơ bản

 

1.Internet là gì?

2.HTML là gì?

3.Các đặc điểm cuar siêu văn bản

4.Soạn thảo văn bản

+ Trang mã nguồn html và trang web

+ Các thẻ HTML

+ Các quy tắc chung

+ Cấu trúc của 1 tài liệu HTML

+ Các phần tử HTML

6. Các phần mềm hỗ trợ lập trình

+ Notepad ++

+PHP DESIGN 8

+ PHOTOSHOP

5.Bài tập

 

Bài 2: Trình bày trang

 

1.Tạo tiêu đề

2.Thẻ trình bày trang

+ Một số thẻ chính

+ Các thuộc tính của thẻ trình bày trang

3.Bài tập

 

Bài 3: Danh sách và bảng trong HTML

 

1.Các kiểu danh sách

+ Danh sách không đánh thư tự

+ Danh sách đánh số thứ tự

+ Danh sách các định nghĩa

+ Danh sách phối hợp, lồng nhau

2.Bảng biểu

+ Khung cấu trúc

+ Một số lưu ý về bảng

+ Các ví dụ

3.Bài tâp

 

Bài 4: Đưa hình ảnh vào tài liệu HTML

 

1.Hình ảnh tĩnh

+ Tệp ảnh

+ Thẻ img

2.Các thuộc tính của thẻ chèn hình ảnh

+ Thuộc tính ALT

+ Thuộc tính Title

+ Thuộc tính width và height

+Thuộc tính Align

+ Thuộc tính Vspace và Hspace

3.Bài tập

 

Bài 5: Các mỗi liên kết và siêu văn bản

 

1. Thẻ NEO và mỗi liên kết

+ Thuộc tính HREF

+ Liên kết ngoài (External link)

+ Địa chỉ tuyệt đối

+ Liên kết nội tại (Internal link)

2.Dùng hình ảnh làm đầu mỗi liên kết

+ Thay chữ bằng hình ảnh

+ Image Map – thẻ AREA

3.Đưa âm thanh vào tài liệu

+ Liên kết đến tập âm thanh

+ Tạo âm thanh nền

4.Đưa video vào tài liệu

+ Chèn tập video

+ Nhúng tệp video

5.Bài tập

 

Bài 6: Trang trí nền và khung

 

1.Màu nền và văn bản

+ Đặt màu nền

+Màu chữ của văn bản

+ Màu chữ của liên kết (link, vlink,alink)

+Thuộc tính và mã màu

2..Nạp hình ảnh làm nền cho trang văn bản

+ Thuộc tính background

+ Water mark

+ Ký tên vào tài liệu của mình

3.Khung

+ Trang trí khung

+ Thành phần FRAMESET

4.Thành phẩn Target, thẻ noframe va iframe

+ Thiết lập target

+ Thẻ NOFRAMES

+ Nhúng iframe – thẻ IFRAME

5.Bài tập

 

Bài 7: FORM

 

Bài 8: CSS

 

Bài 9: Javascript cơ bản

 

Bài 10: Tạo khung giao diện web bằng thẻ

 

 

Bài 11: Chuyển đổi file photoshop sang HTML


Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm