Dạy nghề Hải phòng
Công ty TNHH CNTT VLC
Day Photoshop hai phong Day tieng Han Dạy nghề vẽ 3Dmax tại Hải Phòng Dạy vẽ autocad 2d tại Hải Phòng Học seo tại Hải Phòng Dạy nghề sửa máy tính tại Hải Phòng

Khóa học thiết kế website với PHP & MYSQL

Lớp học thiết kế website chuyên nghiệp tại Hải Phòng

Tác giả : Phạm Đình Huyến | 18 - 09 - 2013 | 10:02 PM | 1997 Lượt xem

Khóa học thiết kế website chuyên nghiệp tại Hải Phòng

 

Thời gian học: 2.5 tháng (tuần 3 buổi) – Học phí: 5.000.000đ

Điều kiện: có kiến thức về lập trình 

 

Kiến thức nghề :

- Trình bày được kĩ thuật thiết kế giao diện và lập trình website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu mysql

- Vận dụng được các kỹ năng để xây dựng và thiết kế website theo các yêu cầu của doanh nghiệp

Kỹ năng nghề :

-  Vận dụng được các kỹ năng để xây dựng được hoàn chỉnh một ứng dụng web PHP & MySQL tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình phát triển phần mềm với 3 dạng web phổ biến:

 + Website chuyên về trình bày thông tin – tin tức

 + Website chuyên về bán hàng – thương mại điện tử

 + Website chuyên về quản trị nội dung CMS

-  Vận dụng thành thạo các kĩ năng làm việc nhóm, các kĩ năng phân tích thiết kế trong quy trình phát triển phần mềm.

Nội dung khóa học:

Phần A:Thiết kế và xây dựng website tĩnh

·        Kiến trúc website và môi trường phát triển web

·        Các thẻ HTML thông dụng

·        XHTML & HTML5

·        CSS3 cơ bản

·        Các thuộc tính trong CSS3

·        CSS3 nâng cao

·        Javascript

·        JQuery cơ bản

·        JQuery và Ajax

·        Flash cơ bản

·        Các hiệu ứng trong flash

·        Bố cục và thiết kế layout web

 

Phần B : Lập trình web động

·        Webserver XAMPP – PHP Designer

·        PHP cơ bản; PHP nâng cao

·        Session – Cookie trong PHP

·        PHP hướng đối tượng

·        Mô hình MVC trong PHP

·        Phân tích & Thiết kế CSDL

·        Hệ quản trị CSDL – MySQL

·        MySQL nâng cao

·        PHP kết nối MySQL

·        PHP – Friendly URL

·        XML cơ bản

·        PHP & XML – Xử lý RSS

·        Đồ án website

Học viên tốt nghiệp: được cấp giấy xác nhận của Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin VLC

 Trung tâm dạy nghề 113Group Hải Phòng, liên tục tuyển sinh.


Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm